Перални SAMSUNG - кодове за грешки

Нов код

Стар код

Описание

1E

E7

ниворегулатор

3E

3E1

3E2

3E3

3E4

EA

EB

мотор

4E

E1

няма пълнене на вода

4E1

4E2

4Ed

водата не се загрява

5E

E2

водата не се източва

6E

 

няма нагряване на водата

6F

 

не се използва

8E

 

сработила токова защита / Over current error

9E1

PH1

повреда в захранването / Power error

 9E2

Plo

повреда в захранването / Power error

AE

13E

липсва комуникация между силовата платка и дисплея

bE

 

повреден мотор

bE1

12E

повреден бутон / Power button issue

B2/bE2

14E

повреден бутон / Control button issue

bE3

18E

повреден бутон

CE

E8

прегряване на водата

dE

dE1

Ed

блокировката на люка не работи

dE2

 

ключ на захранването / On/Off switch error

FE

FE

Вентилатора не работи

H1

HE

 

Няма нагряване на водата

HE1

E5

Нагревателя на водата не работи

HE2

HE2

Нагревателя на сушилнята не работи

HE3

функция Steam(пара) не работи нормално

HOT

 

Прегряване

LE

LE1

E9

11E

ниско ниво на водата / изтичане

OE

OF

E3

Преливане / Overflow error

t1

ee2/t2

tSt

 

тестов режим / test mode

SUD / 5UD

 

твърде много пяна

tE

EC

Повреда в датчика за температура

tE1

tE2

tE3

 

Повреда в датчика за температура

UC

 

Прекомерно отклонение в стойността на захранващото напрежение

UE

E4

Дисбаланс
ЕA - тахогенератор(датчика за обороти) или неговата верига
- няма сигнал от тахогенератора в продължение на 2мин.
След отстраняване на причината грешката се нулира след изключването на пералнята.

Eb - симистор накъсо - Motor Triac Short Error
- няма сигнал от тахогенератора в продължение на 2мин.
След отстраняване на причината грешката се нулира след изключването на пералнята.

dE - блокировка - DOOR OPEN ERROR
- Door Open error can be cleared by closing the door

E1 - водна магистрала - WATER SUPPLY ERROR
- Water Supply Error occurs when water level frequency does not show changes more than 50Hz or water
is not supplied up to the water level presetting for 20 min or more at the time of initial water supply, the
error status can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status.

E2 - Източване - WATER DRAIN ERROR
- Ако показанието на ниворегулатора е 25.3KHz или повече in the initial phase of UNB-detecting cycle.
- Water Drain error can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status.

E3 - Преливане - OVER-FLOW ERROR
- Over-Flow error occurs when the water level is in abnormal operation (OVER-FLOW: 22.40KHz/50Hz or
more). It can be cleared by turning POWER S/W OFF. Water is drained prior to POWER S/W OFF and it
is forced to be drained for 2 min if a frequency of more than 25.24 KHz is detected.

E4 - Дисбаланс - UNBALANCE ERROR
- Unbalance error is cleared by POWER S/W OFF and by resuming the POWER ON initial status.

E5,E6 - Нагревател - WATER HEATER ERROR
- In case the water temperature varies by 40°C or more in 5 min, or by 2°C or less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF

E7 - Ниворегулатор - ASS'Y PRESSURE S/W ERROR
* Generated Frequency Signal of WATER LEVEL(W/L) S/W (KHz)
- If the same signal as the above table is detected for more than 5 seconds, it is a PRESSURE S/W Error.
- When the error occurs, perform the time-drain for 3 min and then turn off the water drain pump. Then the
display shows 'E7' as a pressure s/w error indicator.
Честота на изхода на аналоговия ниворегулатор:
Ниско ниво - под 30.00 KHz
Високо ниво - над 15.00 KHz

E8 - при неправилна температура за този тип пране - ABNORMAL WATER TEMPERATURE ERROR
- In case the water temperature is 60°C or more in the synthetic course, 50°C or more in the delicate
course, and 40°C or more in the wool course.
- At the time of initial water supply, if the water temperature is not appropriate, water starts to be drained
and it is forced to be drained for 2 min when the abnormal frequency of 25.24KHz is detected.
- Display shows 'E8'.
- This error can be cleared by POWER S/W OFF.
Course Water Temp
Synthetic 60°C or more
Delicate 45°C or more
Wool 45°C or more

E9 - изтичане на вода - Water Leakage Error


Кодове за грешки SAMSUNG за модели :  S1043/S843  ,  F1043/F843  ,  R1043/R843  ,  P1043/P843


dE - блокировка DOOR OPEN ERROR
- Door Open error can be cleared by closing the door

- тахогенератор - няма сигнал от тахогенератора в продължение на 2минути
- прекъсване на намотката на тахогенератора или мотора

- водна магистрала - WATER SUPPLY ERROR
- Water Supply Error occurs when water level frequency does not show changes more than 50Hz or water
is not supplied up to the water level presetting for 20 min or more at the time of initial water supply, the
error status can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status.

- Източване - WATER DRAIN ERROR
- Ако показанието на ниворегулатора е 25.3KHz или повече in the initial phase of UNB-detecting cycle.
- Water Drain error can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status.

UE - Дисбаланс - UNBALANCE ERROR
- Unbalance error is cleared by POWER S/W OFF and by resuming the POWER ON initial status.

LE - Самоизточване
- Проверете на каква височина е края на маркуча за източване на водата(Убедете се в това,че скобата на маркуча на задния капак на пералнята не е повредена)
Убедете се,че краят на маркуча не е потопен в вода.